DSC09044 Showgirls Emily, Sophie, Danika and Judge Sarah Hannah